Også nedstrøms Finsådalbrua er det fine høler og svinger.

Forrige
Neste
Tilbake til galleriet