Galleri Hagnesvassdraget

Tilbake til "Mine elver"
Til startsiden

Klikk på bildet for å se det stort og med tekst.

Hølen under Bakkanefossen er den øverste fiskeplassen i Svartåa. I Bakkanefossen er det bygget ei trapp som gir fisken adgang til nye gyteplasser. Men strekningen ovenfor trappa er fredningsone. Lange sammenhengende stryk utgjør en stor del av Svartåa, som dette nedenfor Bakkanefoss. Liten og tynn, men forholdsvis blank. Leifs laks fra Svartåa. Københavnerhølen er en av de få store hølene i vassdraget. Det er sjelden den er folketom som her.
Københavnerhølen er for det meste en markhøl, men brekket egner seg også for fluefiske. I skogen nedenfor Københavnerhølen finner vi dette lovende brekket. Rotvelt er ganske vanlige langs Hagneselva. Mange steder henger greiner utover vannspeilet. Det stiller spesielle krav til en fluekaster. Fra det rolige partiet ovenfor Holmen bru.
Noen steder er det mulig å vade litt ut og kaste "normalt". Det er viktig å la flua fiske over strømmen i full bredde. Svingen ovenfor Holmen bru. For å minske trykket på de mest populære plassene, er det innført regulering for fiskere med sesongkort. Nedenfor Holmen bru er det et lengre strykparti ned til Langhølen.
Nederst på stryket før Langhølen. Avslappet stemning ved Langhølen. Langhølen er en god fluehøl på litt stor vannføring som her. Ikke akkurat sølvblank, men en liten hannlaks kan likevel være i god kondisjon. På strekningen nedover mot Åsrumvannet er det ikke så mye skog, men gresset og krattet kan være plagsomt høyt!
til toppen