MINE ELVER

Til startsiden
Bildene i disse galleriene er alle fra elver jeg har besøkt og fisket i de senere årene. De framstår her av plasshensyn i sterkt redusert utgave, men de aller fleste finnes i langt større originaler på min harddisk. De største er i et format som tillater trykking i A3-format. Mange motiver finnes også i andre varianter enn de som vises her. Ta gjerne kontakt pr. e-post om du finner noe du kan bruke, - til en brosjyre, en artikkel eller et nettsted.


Klikk på på bildet fra vassdraget du vil se nærmere på.

Vassdrag som omfattes av "Slik fisker vi her"
Andre vassdrag
Til startsiden