De øverste fiskeplassene i Songdalselva ligger vanskelig tilgjengelig lenger oppe i Juvet.

 
Neste
Tilbake til galleriet