Vannføringen i Ranaelva kan være høyst variabel. Siste døgnet steg den fra ca. 40 til 850 m3/sek på 10 timer!

Forrige
 
Tilbake til galleriet