Utvadet på brekket ved Tretten med firerstang og håp om harr.

Forrige
Neste
Tilbake til galleriet