Terje Bomann-LarsenOppdatering, 5 siste:
24.11.: Mine Elver, Gudbrandsdalslågen 10.09: Artikler 10.09.: Nyheter 08.03. Kasteskole 23.09.: Mine Elver, Lygna


Fluefiske? - kan man leve av det? Nei, ikke av fangsten, men kan du skrive, tegne, fotografere, håndtere et videokamera og kanskje undervise litt, er fluefiske et brukelig utgangspunkt for å tjene til salt i maten.

Jeg dyppet mine første fluer da jeg var 7-8 år, men ble for alvor interessert da Flugfiske i Norden revolusjonerte skandinavisk fluefiske sist på 70- og utover på 80-tallet. I 1981 hadde jeg selv min første artikkel i bladet, og siden 1986 har jeg vært redaktør for spalten "Nytt fra Norge". Etter hvert har jeg også levert stoff til Villmarksliv og Alt om Fiske, som i dag er min hovedoppdragsgiver på fiskestoff. Jeg har dessuten vært engasjert som fagredaktør for alle spesialmagasinene Alt om Fiske utga i perioden 2002 - 2005, samt vært medforfatter av "Fluefiske for ferskinger" (Bokklubben Villmarksliv, 2003). For Boklubben Villmarksliv har jeg også redigert antologien "Ferskvannsfiske - de andre artene" (2005). Både i bladene og bøkene finnes illustrasjoner, som jeg har tegnet på digitalt tegnebord i programmet photoshop.

For egentlig er jeg utdannet grafisk designer med filmanimasjon som spesialfelt og fra 1975 til 2000 var jeg flittig produsent av kortfilm - for en stor del tegnefilmer for barn. I perioder på 70- og 80-tallet skrev jeg også tegneseriemanus for Disney, Semic og Gevion forlag. Tegneserieproduksjonen lå brakk i mange år, til jeg begynte å skrive og tegne min egen serie, "Familien Fiske", for Alt om Fiske. Også den er i dag så godt som 100% digital. Bare en enkel skisse tegnes med blyant på papir før den scannes inn som grunnlag for photoshopversjonen.

Med DV-formatet ble det mulig å produsere profesjonell video for en "rimelig" penge, og det åpnet for et prosjekt som "Slik fisker vi her", en serie videoguider til norske fiskelver. I tillegg til å utvide denne serien har jeg også planer om å produsere filmer med mer allmenngyldig pedagogisk innhold. Pedagogikk er også stikkordet for mitt "nye" satsingsområde. Det kan du lese mer om her.